Správa

30.6.2022 - Deň poľa NPPC a školenie farmárov, Vígľaš

30.06.22 10:15
Kategória: Úvodná stránka

Deň poľa NPPC a školenie participatívneho šľachtenia rastlín a manažmentu ekologického poľnohospodárstva", organizátor NPPC - VÚRV- Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš - Pstruša a ÚKSÚP. 

Miesto a dátum konania: 30.6. 2022 o 9:00 - 14:00/ VŠS Vígľaš - Pstruša

Bolo možné vidieť výnimočné odrody v priebehu dozrievania a dozvedieť sa niečo viac o manažmente ekologického poľnohospodárstva. Poďme spoločne na ekológiu !