Správa

29.6.2022 - Školenie participatívneho šľachtenia rastlín a manažmentu ekologického poľnohospodárstva, Rudník

29.06.22 10:33
Kategória: Úvodná stránka

Podujatie bolo zamerané na ekologické poľnohospodárstvo. "Školenie participatívneho šľachtenia rastlín a manažmentu ekologického poľnohospodárstva", ktoré organizuje NPPC - VÚRV- BIOMILA, spol. s.r.o., a ÚKSÚP. 

Miesto a dátum konania: 29.6. 2022 o 9:00 - 14:00/ BIOMILA, spol. s.r.o., Rudník 428.

Účastníci mali príležitosť vidieť výnimočné odrody v priebehu dozrievania a dozvedeli sa niečo viac o manažmente ekologického poľnohospodárstva.