Správa

29.1.2024 - pracovné stretnutie na MPaRV SR

29.01.24 01:09
Kategória: Úvodná stránka

Zúčastnili  sme sa na MPaRV SR na pracovnom stretnutí ohľadom prípravy 2. modifikácie Strategického plánu SPP vo vzťahu k podpore formou celofarmovej eko-schémy a k podpore na zlepšenie životných podmienok zvierat podporou pastevného chovu (ďalej len eko-schémy).