Správa

29.-30.11.2023 - Deň otvorených dverí na NPPC

14.11.23 21:33
Kategória: Úvodná stránka

Výskumný ústav potravinársky NPPC pozýva zástupcov výskumných inštitúcií, univerzít a potravinárskych subjektov z výrobnej praxe na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v dňoch 29.-30.11.2023.  

V stredu 29.11.2023 bude záujemcom prezentovaná činnosť odborov NPPC-VÚP situovaných na pracovisku v Bratislave, so začiatkom o 9:30 hod.  

Vo štvrtok 30.11.2023 bude prezentovaná činnosť pracoviska NPPC-VÚP Biocentrum nachádzajúceho sa v Modre, so začiatkom o 9:30 hod. Prezentované budú okrem činností aj možnosti spolupráce s jednotlivými odbormi NPPC-VÚP.  

Program nájdete v prílohe.  

Záujemcov prosíme o vyplnenie a zaslanie návratky v prílohe programu.