Správa

27.10.2023 Košice "Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho informačno-poradenského pracoviska IZPI Košice"

24.10.23 16:52
Kategória: Úvodná stránka

viac info : https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=3038