Správa

25.3.2024 - Valné zhromaždenie Zväzu Ekotrend Slovakia

23.03.24 20:37
Kategória: Úvodná stránka

Valné zhromaždenie Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva sa konalo 25.3.2024  v priestoroch SEMA Sládkovičovo Nový Dvor.

Program :

Privítanie otvorenie
Vyhlásenie víťaza súťaže Biofarma roka 2023
Voľba pracovných orgánov
Schválenie programu
Kontrola uznesení z VZ 16.3.2023
Správa o činnosti zväzu a výsledku hospodárenia za rok 2023
Správa dozornej rady
Plán činnosti na rok 2024
Rozpočet na rok 2024
Prerokovanie podpory k výzve poľnohospodárskych združení
Poradenstvo
Uznesenia VZ
Záver