Správa

21.6.2022 - Školiace podujatie k ekologickému šľachteniu rastlín

21.06.22 20:22
Kategória: Úvodná stránka

NPPC - VÚRV- Istropol Solary a.s. a ÚKSÚP organizoval Školiace podujatie k ekologickému šľachteniu rastlín.

Priamo na poli sa hovorilo o význame ekologického šľachtenia, projekte ECOBREED a účastníci boli oboznámení aj s praktickými skúsenosťami pestovania obilnín v ekológii. 

Miesto a dátum konania: 21.6. 2022 o 9:00 - 14:00/ Istropol Solary a.s.