Správa

19.4.2023 - Seminár " Aktuálne informácie MPRV SR k uplatňovaniu EPV v SR"

19.04.23 13:33
Kategória: Úvodná stránka

link na prezentácie z online informačného seminára

https://www.mpsr.sk/polnohospodarstvo/seminare-a-skolenia/47-40-1648