Správa

15.11.2022 - Stretnutie na MPaRV SR

16.11.22 20:49
Kategória: Úvodná stránka

15.11.2022 sme rokovali s pracovníkmi MPaRV SR ohľadom nastavenia poradenstva po 1.1.2023.

Naše podnety na rokovanie :
1/ analýza súčasného stavu / návrhy na zmeny
2/ akreditácia poradcov / zmena kritérií
3/ počet poradenských služieb / neobmedzovať na 10 za rok pre jedného poradcu a na 2 za
rok pre jedného prijímateľa poradenstva
4/ žiadosť o preplatenie služby 1 x ročne / prehodnotiť
5/ poradenstvo pre nebeneficientov PRV (FO nepodnikatelia zaoberajúci sa priamym
predajom) / umožniť
6/ ďalšie vzdelávanie poradcov – ako to bude ? - potrebujeme jednotný výklad legislatívy
ako aktuálnej, tak i pri jej zmenách pre poradcov a kontrolné orgány
7/ AKIS – ako to bude ?

Dozvedeli sme sa, že bude dobre - veď uvidíme !