Správa

13.11.2020 online Valné zhromaždenie 2020

13.11.20 20:59
Kategória: Úvodná stránka

Valné zhromaždenie EKOTREND Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva bude online

Termín konania: 13.11.2020     15:00 - 17:00

Program :

 • otvorenie
 • slávnostné odovzdanie ocenenia BIOFARMA ROKA 2019 - Biomila s.r.o.
 • voľba komisií
 • schválenie programu
 • kontrola uznesení
 • správa o činnosti
 • správa dozornej rady
 • plán činnosti
 • návrh rozpočtu
 • diskusia
 • voľby
 • uznesenie
 • záver

Vašu online účasť nahláste do 13.11.2020.                                                                                                                                                                                     

Tešíme sa na vás !

 

Prihláška