Správa

11.6.2024 - Žiadosť o zaradenie do pracovnej skupiny pre potravinové právo

11.06.24 21:43
Kategória: Úvodná stránka

mail na MPa RV SR :

Žiadame  Vás o zaradenie zástupcu EKOTREND do pracovnej skupiny .
Podľa rozdeľovníka v maily o 1.zasadnutí Pracovnej skupiny pre
potravinové právo boli prizvaní PKS, SLOVMASO, 2 x SPPK, 3 x ŠVPS,
ÚVZ, 2 x MZ SR, FANUBIA, EUROMILK,SZZV, MODERNYOBCHOD, TESCO, 2 x
BIZNIS, MH SR, ASYF, Balková, VIDIECKA PLATFORMA, SPK/poľovníci
- hneď prvý odkaz hovorí o NV 359 a 360/2011 - predaj z dvora, ostatné
sú o 152 NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách
 nakoľko sme držitelia značky PREDAJ Z DVORA a touto témou sa zaoberáme 20 rokov

 

Odoveď z MPa RV SR :

Dobrý deň,

počet stálych členov je už daný a nemenný a v prípade, že sa bude rokovať o nariadeniach vlády SR, ktoré sa týkajú tzv. predaja malých množstiev, budeme Vás prizývať na diskusiu, resp. aj k zákonu NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v z.n.p.