Úvodná stránka

MPaRV srort spúšťa monitoring škôd spôsobených zverou poľnohospodárom

Link pre vyplnenie dotazníka, vrátane vysvetliviek: https://www.mpsr.sk/aktualne/hlasenie-skod-zverou-na-polnohospodarskej-pode/17971/viac >>

Kategória: Úvodná stránka

12.8.2022 - konečný termín na podanie 2.žiadosti z prvej výzvy "mladý farmár"

POZOR ! Blíži sa konečný termín pre podávanie žiadostí o druhú platbu z prvej výzvy "mladý farmár". Je potrebné tak urobiť do 12.8.2022 ! viac >>

Kategória: Úvodná stránka

6.8.2022 - Seminár Ovocinárstvo na Slovensku, Obeckov-Lamice

viac info 6.8.2022 Ovocinárstvo na Slovensku - Aktuálne informácie - Národná sieť rozvoja vidieka SR (nsrv.sk)viac >>

Kategória: Úvodná stránka

4.8.2022 - Dialóg o vode a pôde

Zúčastnili sme sa online pracovného stretnutia „Dialóg o vode a pôde I“ , ktoré inicioval štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ing. Martin Kováč.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

29.7.2022 - Seminár Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe a permakultúrna záhrada od Apo Z, Brezno

29.7.2022 sme sa aktívne zúčastnili seminára Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe a permakultúrna záhrada od A po Z, ktorý organizovala Národná sieť rozvoja vidieka - regionálna anténa pre banskobystrický...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Národný akčný plán pre oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby.

26.7.2022 sme sa aktívne zúčastnili na prvom pracovnom stretnutí k Národnému akčnému plánu pre oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby. Veríme, že nebolo posledné a naše podnety budú vypočuté.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Výstava genetických zdrojov rastlín

26.7.2022 sme za zúčastnili v priestoroch VÚRV Piešťany Výstavy genetických zdrojov rastlín.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Výnimočná pomoc poľnohospodárom

Výnimočná pomoc 2022 / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk) viac >>

Kategória: Úvodná stránka

9.7.2022 Kláštorisko - MVC na cestách

Opäť sme sa stretli s vinármi. viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Zaslanie podnetov na MPaRV SR.

6.7.2022 sme zaslali náš sumár podnetov na MPaRV SR.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 61 do 70 z 646