Úvodná stránka

22.6.2024 - Libichava, Deň biodynamických preparátov

Biodynamic Libichava - Dňa 22.6.2024 sme sa zúčastnili  na Dni biodynamických preparátov. https://www.facebook.com/farmarskarevueofficial/videos/1372122980151493 viac >>

Kategória: Úvodná stránka

18.6.2024 - Informačné listy za rok 2023

info z MPaRV SR : Informačné listy za účtovný rok 2023 – termín zberu22-05-2024V mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky chceme poďakovať všetkým subjektom podnikajúcich v poľnohospodárskej...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

15.6.2024 - Vinosady, Putovanie za vínom z pivnice do pivnice

15.6.2024 - Putovanie za vínom z pivnice do pivnice, Vinosady (12:00 - 21:00) zavinom.sk/podujatie/<wbr />putovanie-za-vinom-z-pivnice-<wbr />do-pivnice-vinosady viac >>

Kategória: Úvodná stránka

13.6.2024 - Važec, Deň poľa krmovín

Kategória: Úvodná stránka

11.6.2024 - Žiadosť o zaradenie do pracovnej skupiny pre potravinové právo

mail na MPa RV SR : Žiadame  Vás o zaradenie zástupcu EKOTREND do pracovnej skupiny . Podľa rozdeľovníka v maily o 1.zasadnutí Pracovnej skupiny pre potravinové právo boli prizvaní PKS, SLOVMASO, 2 x SPPK, 3 x ŠVPS, ÚVZ, 2...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

11.6.2024 - Nitra, Národné podujatie na podporu Misie Pôda na Slovensku

Národné podujatie na podporu Misie Pôda sa uskutočnilo 11. júna 2024 v priestoroch AgroBioTechu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rámci programu zazneli skvelé prezentácie o živých laboratóriách...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Výhra: Našej petícii vláda SR vyhovuje - Slovensko odmieta dereguláciu nových GMO

Mail od nášho čestného člena Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO : Vážený signatár, vyhrávame. Aj vďaka Vám súčasná vláda SR vyhovela našej požiadavke, petícii a posledne aj hromadnej pripomienke. Slovensko odmieta...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

1. zasadnutie Pracovnej skupiny pre potravinové právo

V máji sa konalo na MPaRV SR 1. zasadnutie Pracovnej skupiny pre potravinové právo, na ktoré sme neboli prizvaní. V bode 4.) Sa jednalo o NV 359/2011, NV 360/2011 a NV 152/1995 : https://www.mpsr.sk/aktualne/<wbr...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

MPaRV SR predĺžilo podávanie žiadostí bez sankcie do konca mája

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informovalo, že je možné podávať žiadosti o priame platby v kampani 2024 až do konca mája bez sankcie.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 1 do 10 z 720