Úvodná stránka

2 % z vašich daní

Aj tento rok nás môžte podporiť svojimi dvomi percentami z vašich daní. Za vaše 2 % vám vopred srdečne ďakujeme ! Tlačivá na poukázanie 2% z dane « rozhodni.sk viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Podpora listu ministrovi ŽP SR

31.1.2023 sme podporili list iniciovaný  Občianskou iniciatívou Slovensko bez GMO ministrovi životného prostredia, ktorý súvisí s prípravou novej deregulačnej legislatívy pre nové GMO  a vyzýva k diskusii o dopade...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Sady a Vinice - anketa

Zúčastnili sme sa ankety ohľadom novej legislatívy o rodinných podnikoch/farmách.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Zatiaľ finálny návrh na zmeny NV 359 a 360/2011

27.1.2023 sme zaslali na Vládu SR, MPaRV SR a NRSR zatiaľ finálny návrh  zmien Nariadení vlády č.359 a č.360/2011,ktoré vypracoval Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva zastúpený Zuzanou Homolovou v...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pripomienkovanie 1. modifikácie SP SPP 2023-2027

25.1.2023 sme pripomienkovali 1.modifikáciu Strategického plánu SPP 2023-2027.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pracovné stretnutie na SPF

25.1.2023 členovia Zväzu Zuzana Homolová, Ing.Ľubomír Pastucha a Štefan Prôčka stretli na pôde SPF s P.Štefom. Témou stretnutia boli problémy členov s SPF.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Online pracovné stretnutie Agro- eko fóra (AEF)

Konalo sa 24.1.2023. Zúčastnili sa ho: Jozef Ridzoň (SOS/BirdLife), Maťa Paulíková (bez afilliacie,  spolupracujúca expertka AEF ), Boris Maderič (RPS), Zuzana Homolová (Ekotrend Slovakia -  zväz), Táňa Nemcová...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Návrh úprav Nariadení vlády o predaji z dvora č.359 a č.360/2011

zaslaný na Úrad vlády, MP SR a NR SR 16.1.2023

Kategória: Úvodná stránka

Víkendové zasadnutie predsedníctva a dozornej rady Zväzu

V dňoch 13.-15.1.2023 sme mali víkendové zasadnutie na Odorici pri Levoči. Venovali sme sa úpravám NV 359 a 360/2011, ďalším návrhom na legislatívne zmeny, príprave Valného zhromaždenia, plánu činnosti na rok 2023 ako i celkového...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

NARIADENIE VLÁDY SR o pravidlách poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu SPP

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 29. decembra 2022, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky účinné od 15.1.2023...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 1 do 10 z 624