Úvodná stránka

28.4.2023 - Jarná slávnosť - Farma Beckov BIOFARMA ROKA 2022

Slávnostné odovzdanie ocenenia BIOFARMA ROKA 2022 Program 11:00 - 15.00 ( prehliadka farmy, slávnostné odovzdanie ocenenia BIOFARMA ROKA 2022, občerstvenie, diskusia).viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Všeobecné povolenie na neekologické osivo, na zmesi pre opeľovače v EPV

platnosť predmetného povolenia je do 30.4.2023viac >>

Kategória: Úvodná stránka

20.4.2023 - Seminár "Pravidlá novej SPP na obdobie rokov 2023-2027"

https://www.agroporadenstvo.sk/index.php?pl=303&article=2921 viac >>

Kategória: Úvodná stránka

19.4.2023 - Seminár " Aktuálne informácie MPRV SR k uplatňovaniu EPV v SR"

link na prezentácie z online informačného seminára https://www.mpsr.sk/polnohospodarstvo/seminare-a-skolenia/47-40-1648viac >>

Kategória: Úvodná stránka

V Slovenksom rozhlase o ekologickom poľnohospodárstve

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/2035520viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Oznámenie pre prijímateľov priamych podpôr - evidencia pozemkov

Podľa aktuálnych informácií to bude stačiť urobiť k 31. júlu !viac >>

Kategória: Úvodná stránka

nový ZÁKON o EPV platný od 1.4.2023

58/2023 Z. z. ZÁKON z 2. februára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z. https://www.slov-lex.sk/<wbr...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

EU Organic Awards

https://www.mpsr.sk/ocenenia-eu-za-ekologicku-polnohospodarsku-vyrobu-eu-organic-awards/1516-40-1516-18656/viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Plán činnosti na rok 2023

Január - pracovné stretnutia na MPaRV SR, ÚKSÚP, SPF, NR SR, IZPI,... Február - návrhy legislatívnych zmien Marec - Valné zhromaždenie Zväzu Apríl - Jarná slávnosť/odovzdanie ocenenia BIOFARMA ROKA 2022 Máj - exkurzia...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 51 do 60 z 695