Úvodná stránka

Vyhlásenie výzvy pre mladých farmárov

Výzva na podopatrenie 6.1 – viď: https://www.apa.sk/54-prv-2022viac >>

Kategória: Úvodná stránka

1.7.2022 – Seminár Ekologické poľnohospodárstvo v živočíšnej výrobe spojené s ukážkami dobrej praxe, Brezno

Národná sieť rozvoja vidieka - regionálna anténa pre banskobystrický kraj  organizovala 1.7.2022 v Brezne Dvoriskách seminár Ekologické poľnohospodárstvo v živočíšnej výrobe spojené s ukážkami dobrej praxe. viac info...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

30.6.2022 - Diskusia Sektorove intervencie, Veľký Biel

Vážený poľnohospodár, nové programové obdobie 2023 – 2027 prináša pre poľnohospodárov nové možnosti podpory. Sektorové intervencie sú jednou z nich. Zameriavajú sa na podporu ovocia, zeleniny, zemiakov, mlieka a mliečnych...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

30.6.2022 - Deň poľa NPPC a školenie farmárov, Vígľaš

Deň poľa NPPC a školenie participatívneho šľachtenia rastlín a manažmentu ekologického poľnohospodárstva", organizátor NPPC - VÚRV- Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš - Pstruša a ÚKSÚP.  Miesto a dátum konania:...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

VÝNIMOČNÁ POMOC PRE POĽNOHOSPODÁROV PRE VÝROBCOV V POĽNOHOSPODÁRSKYCH SEKTOROCH

https://www.apa.sk/aktuality/vnimon-pomoc-pre-ponohospodrov-pre-vrobcov-v-ponohospodrskych-sektoroch/11522 viac >>

Kategória: Úvodná stránka

29.6.2022 - Školenie participatívneho šľachtenia rastlín a manažmentu ekologického poľnohospodárstva, Rudník

Podujatie bolo zamerané na ekologické poľnohospodárstvo. "Školenie participatívneho šľachtenia rastlín a manažmentu ekologického poľnohospodárstva", ktoré organizuje NPPC - VÚRV- BIOMILA, spol. s.r.o., a...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

28.6.2022 - Deň poľa ekologickej poľnohospodárskej výroby, Važec

Organix s.r.o. Lužianky organizoval 28.6.2022 v Biofarme Kriváň Deň poľa ekologickej poľnohospodárskej výroby. viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pracovné stretnutie so štátnam tajomníkom MPaRV SR a poslancami NR SR

Dňa 24.6.2022 sa konalo na pôde MPaRV SR pracovné stretnutie Zväzu Ekotrend Slovakia so štátnym tajomníkom MPaRV SR Martinom Kováčom a poslancami NR SR Milanom Kuriakom a Petrom Vonsom. Hlavnou témou stretnutia bola aktuálna...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

22.-23.6.2022 Stretnutie EIP-AGRI v Toscana/Taliansko

V dňoch 22.-23.6.2022 sa konalo stretnutie EIP-AGRI v Toscana/Taliansko EIP-AGRI Workshop Conversion to organic farming | EIP-AGRI (europa.eu) viac >>

Kategória: Úvodná stránka

21.6.2022 - Školiace podujatie k ekologickému šľachteniu rastlín

NPPC - VÚRV- Istropol Solary a.s. a ÚKSÚP organizoval Školiace podujatie k ekologickému šľachteniu rastlín. Priamo na poli sa hovorilo o význame ekologického šľachtenia, projekte ECOBREED a účastníci boli oboznámení aj s...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 51 do 60 z 624