Úvodná stránka

Pracovné stretnutie so SAMP

Dňa 25.6. a 8.7.2020 sme sa v Bratislave zúčastnili na rokovaniach ohľadom zadefinovania rodinného podnikania/rodinnej farmy, ktoré organizovala Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pracovné stretnutia členov predsedníctva

2.6.2020 : - s Martinom Feckom - štátnym tajomníkom MPaRV SR  - s Rudolfom Trebatickým - riaditeľom odboru neprojektových podpôr PRV Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPaRV SR  - s Jánom Haluškom -...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Výzva 6.3 malý farmár

viac : https://www.apa.sk/47-prv-2020 viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Výzva 6.1 mladý farmár

viac :  https://www.apa.sk/46-prv-2020viac >>

Kategória: Úvodná stránka

BIOFARMA ROKA 2019

BIOMILA spol. s r.o. Rudník - blahoželáme !viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Oznámenie PPA na doplnkovú platbu na VDJ

viac info : https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-vo-veci-predkladania-ziadosti-na-doplnkovu-vnutrostatnu-platbu-na-dobytcie-jednotky-pre-r-2020/9603?start

Kategória: Úvodná stránka

Pracovné stretnutia 2 2020

V dňoch 5. a 6.2.2020 sme uskutočnili pracovné stretnutia : MPaRV SR - s štátnym radcom p. Jánom Haluškom ÚKSÚP - s p. riaditeľkou Janou Vargovouviac >>

Kategória: Úvodná stránka

Zasadnutie technického výboru Naturalis SK s.r.o.

Bratislava 5.2.2020viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Komu darujete 2% z vašich daní ?

Aj tento rok nás môžete podporiť z 2% z vašich daní. Aby sme Vám to uľahčili, predvyplnili sme Vám tlačivá, Vyhlásenie o poukázaní 2%Potvrdenie o zaplatení dane ďakujeme !viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 41 do 50 z 503