Úvodná stránka

6.8.2022 - Seminár Ovocinárstvo na Slovensku, Obeckov-Lamice

viac info 6.8.2022 Ovocinárstvo na Slovensku - Aktuálne informácie - Národná sieť rozvoja vidieka SR (nsrv.sk)viac >>

Kategória: Úvodná stránka

4.8.2022 - Dialóg o vode a pôde

Zúčastnili sme sa online pracovného stretnutia „Dialóg o vode a pôde I“ , ktoré inicioval štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ing. Martin Kováč.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

29.7.2022 - Seminár Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe a permakultúrna záhrada od Apo Z, Brezno

29.7.2022 sme sa aktívne zúčastnili seminára Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe a permakultúrna záhrada od A po Z, ktorý organizovala Národná sieť rozvoja vidieka - regionálna anténa pre banskobystrický...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Národný akčný plán pre oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby.

26.7.2022 sme sa aktívne zúčastnili na prvom pracovnom stretnutí k Národnému akčnému plánu pre oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby. Veríme, že nebolo posledné a naše podnety budú vypočuté.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Výstava genetických zdrojov rastlín

26.7.2022 sme za zúčastnili v priestoroch VÚRV Piešťany Výstavy genetických zdrojov rastlín.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Výnimočná pomoc poľnohospodárom

Výnimočná pomoc 2022 / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk) viac >>

Kategória: Úvodná stránka

9.7.2022 Kláštorisko - MVC na cestách

Opäť sme sa stretli s vinármi. viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Zaslanie podnetov na MPaRV SR.

6.7.2022 sme zaslali náš sumár podnetov na MPaRV SR.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

2.7.2022 – Deň otvorených dverí v Ovosad s.r.o. Myjava / Ekologický ovocný sad, samozber čerešne, višnne, ríbezle

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA EKOFARME OVOSAD spol. s r.o. Termín : 2.7.2022 Miesto konania  : Ovosad, spol. s r.o. (Jablonská 9015, Myjava) SPRIEVODNÉ PODUJATIE: Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj - infopultík k...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Vyhlásenie výzvy pre malých farmárov

Výzva na podopatrenie 6.3 – viď: https://www.apa.sk/53-prv-2022viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 41 do 50 z 624