Úvodná stránka

Nefunkčnosť Slovenského pozemkového fondu

Zaslanie listu premiérovi, ministrovi pôdohospodárstva a predsedovi poslaneckého výboru v mene piatich poľnohospodárskych zväzov.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pracovné stretnutie k pripravovanej výzve na podopatrenie 4.1

Dňa 13.1.2022 sme sa na MPaRV SR aktívne zúčastnili pracovného stretnutia k pripravovanej výzve na podopatrenie 4.1 „Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov“ .viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pripomienky k Strategickému plánu SPP 2023-2027

Naše pripomienky k navrhovanému Strategickému plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027  1/ 5 dní na pripomienkovanie Strategického plánu SPP v MPK považujeme za nedostatočný. Požadujeme, aby v ďalších...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

webinár VEZMIME ZÁCHRANU STARÝCH ODRÔD DO VLASTNÝCH RÚK

Viac informácií a prihlášky nájdete tu: http://skola.permakultura.<wbr />sk/kurzy/webinare/ viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Všetko najlepšie v novom roku 2022 !

Všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme veľa zdravia v novom roku 2022 !viac >>

Kategória: Úvodná stránka

webinár Farmy starostlivosti

21 12 2021 sme sa aktívne zúčastnili webinára s názvom Úvod do práce na Farmách starostlivosti, ktorý organizovala RA NSRV pre prešovský kraj.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

webinár "Pozemkové úpravy v kontexte PRV SR 2014 - 2022

16.12.2021 sme sa zúčastnili webinára Pozemkové úpravy v kontexte PRV SR 2014 - 2022, ktorý organizovala RA NSRV SR pre Prešovský kraj. viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Kurz PREDAJ Z DVORA

Kategória: Úvodná stránka

Workshop GROW

21.10.2021 sme sa aktívne zúčastnili na online workshopu GROW. viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 41 do 50 z 557