Úvodná stránka

Výnimky na neekologické osivo

https://www.uksup.sk/vynimky-na-neekologicke-osivo viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Informácia o traktorových protestoch 19.2.2024 od Združenia mladých farmárov na Slovensku ASYF

Vážení farmári, prinášame Vám kontakty na koordinátorov Traktorových protestov farmárov, gazdov, poľnohospodárov a roľníkov, ktorý sa uskutoční dňa 19.2.2024. Kontakty na koordinátorov:Dolný Kubín 0918/ 340 660 Dolný Kubín II...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

26.-27.01.2024 – Prievidza s účasťou ministra, 02.-03.02.2024 – Lučenec, 09.-10.02.2024 Kežmarok, 16.-17.02.2024 – Orava / Kluby mladých farmárov

Informačný seminár – Kluby mladých farmárov 26.-27.01.2024 – Prievidza s účasťou ministra, 02.-03.02.2024 – Lučenec, 09.-10.02.2024 Kežmarok, 16.-17.02.2024 – Orava.… viac info https://www.asyf.sk/kluby-mladych-farmarov-2024/viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2024

Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2024 Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy oznamuje podľa nariadenia vlády...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

8.2.2024 Dežerice - Seminár "Zdravá pôda - ako hospodáriť ekologicky"

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne informačno-poradenské pracovisko Trenčín organizoval odborný seminár: "Zdravá pôda - ako hospodáriť ekologicky", ktorý sa uskutočnil dňa  08. 02. 2024 (štvrtok)...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

1.2.2024 Sobotište - Seminár „ CIROK – pestovanie, silážovanie a kŕmenie“

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne pracovisko IZPI v Trnave organizvali seminár na tému: „ CIROK – pestovanie, silážovanie a kŕmenie“, ktorý sa uskutočnil dňa  01. 02.2024 (štvrtok) o 09:00 hod. Miesto...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

31.1.2024 Zvolen - Seminár "Aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022 a Nová SPP – povinnosti farmárov pri predkladaní žiadostí o priame platby"

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne informačno-poradenské pracovisko Zvolen organizovala dňa 31.01.2024 informačný seminár: "Aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022 a Nová SPP – povinnosti farmárov pri...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

29.1.2024 - pracovné stretnutie na MPaRV SR

Zúčastnili  sme sa na MPaRV SR na pracovnom stretnutí ohľadom prípravy 2. modifikácie Strategického plánu SPP vo vzťahu k podpore formou celofarmovej eko-schémy a k podpore na zlepšenie životných podmienok zvierat...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pracovné stretnutie na MPaRV SR 1/2024

16.1.2024 sme boli na MPaRV SR. Témami stretnutia boli - Štátna veterinárne a potravinová správa SR, samonálety a poradenstvo. Veríme, že toto stretnutie s novým vedením nášho ministerstva bude začiatok ústretovej spolupráce. viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Výjazdové zasadnutie predsedníctva a dozornej rady

V dňoch 12.-14.1.2024 bolo na samozásobiteľskej ekofarme Odorica pri Levoči výjazdové zasadnutie predsedníctva a dozornej rady Zväzu. Okrem iného sme nastavili plán aktivít Zväzu na rok 2024 a zaktualizovali návrh legislatívnych...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 21 do 30 z 715