Úvodná stránka

Národný akčný plán pre oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby.

26.7.2022 sme sa aktívne zúčastnili na prvom pracovnom stretnutí k Národnému akčnému plánu pre oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby. Veríme, že nebolo posledné a naše podnety budú vypočuté.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Výstava genetických zdrojov rastlín

26.7.2022 sme za zúčastnili v priestoroch VÚRV Piešťany Výstavy genetických zdrojov rastlín.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Výnimočná pomoc poľnohospodárom

Výnimočná pomoc 2022 / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk) viac >>

Kategória: Úvodná stránka

9.7.2022 Kláštorisko - MVC na cestách

Opäť sme sa stretli s vinármi. viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Zaslanie podnetov na MPaRV SR.

6.7.2022 sme zaslali náš sumár podnetov na MPaRV SR.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

2.7.2022 – Deň otvorených dverí v Ovosad s.r.o. Myjava / Ekologický ovocný sad, samozber čerešne, višnne, ríbezle

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA EKOFARME OVOSAD spol. s r.o. Termín : 2.7.2022 Miesto konania  : Ovosad, spol. s r.o. (Jablonská 9015, Myjava) SPRIEVODNÉ PODUJATIE: Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj - infopultík k...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

1.7.2022 – Seminár Ekologické poľnohospodárstvo v živočíšnej výrobe spojené s ukážkami dobrej praxe, Brezno

Národná sieť rozvoja vidieka - regionálna anténa pre banskobystrický kraj  organizovala 1.7.2022 v Brezne Dvoriskách seminár Ekologické poľnohospodárstvo v živočíšnej výrobe spojené s ukážkami dobrej praxe. viac info...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

30.6.2022 - Diskusia Sektorove intervencie, Veľký Biel

Vážený poľnohospodár, nové programové obdobie 2023 – 2027 prináša pre poľnohospodárov nové možnosti podpory. Sektorové intervencie sú jednou z nich. Zameriavajú sa na podporu ovocia, zeleniny, zemiakov, mlieka a mliečnych...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

30.6.2022 - Deň poľa NPPC a školenie farmárov, Vígľaš

Deň poľa NPPC a školenie participatívneho šľachtenia rastlín a manažmentu ekologického poľnohospodárstva", organizátor NPPC - VÚRV- Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš - Pstruša a ÚKSÚP.  Miesto a dátum konania:...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

VÝNIMOČNÁ POMOC PRE POĽNOHOSPODÁROV PRE VÝROBCOV V POĽNOHOSPODÁRSKYCH SEKTOROCH

https://www.apa.sk/aktuality/vnimon-pomoc-pre-ponohospodrov-pre-vrobcov-v-ponohospodrskych-sektoroch/11522 viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 21 do 30 z 598