Úvodná stránka

14.-17.2.2023 Celosvetová výstava BIOFach Norimberg

V dňoch 14.-17.2.2023 sa v Norimbergu opäť konala najväčšia svetová výstava BIO : World´s Leading Trade Fair for Organic Food | BIOFACHviac >>

Kategória: Úvodná stránka

Zaslanie návrhov zmien pri predaji z dvora

Dňa 14.2.2023 sme zaslali na Úrad vlády SR dokument "Definície k návrhu nariadenia vlády o miestnej potravinovej schéme a dodávaní spracovaných potravín z vlastnej pestovateľskej a/alebo chovateľskej činnosti", v ktorom...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Stretnutie v NR SR

Dňa 2.2.2023 sme sa zúčastnili pracovného stretnutia na pôde NR SR ohľadom zmien pri PREDAJI Z DVORA - opäť sme v nádeji, že bude lepšie. Do 15.2.2023 máme dodať návrh  - ideme na to !viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Podpora listu ministrovi ŽP SR

31.1.2023 sme podporili list iniciovaný  Občianskou iniciatívou Slovensko bez GMO ministrovi životného prostredia, ktorý súvisí s prípravou novej deregulačnej legislatívy pre nové GMO  a vyzýva k diskusii o dopade...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Sady a Vinice - anketa

Zúčastnili sme sa ankety ohľadom novej legislatívy o rodinných podnikoch/farmách.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Zatiaľ finálny návrh na zmeny NV 359 a 360/2011

27.1.2023 sme zaslali na Vládu SR, MPaRV SR a NRSR zatiaľ finálny návrh  zmien Nariadení vlády č.359 a č.360/2011,ktoré vypracoval Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva zastúpený Zuzanou Homolovou v...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pripomienkovanie 1. modifikácie SP SPP 2023-2027

25.1.2023 sme pripomienkovali 1.modifikáciu Strategického plánu SPP 2023-2027.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pracovné stretnutie na SPF

25.1.2023 členovia Zväzu Zuzana Homolová, Ing.Ľubomír Pastucha a Štefan Prôčka stretli na pôde SPF s P.Štefom. Témou stretnutia boli problémy členov s SPF.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Online pracovné stretnutie Agro- eko fóra (AEF)

Konalo sa 24.1.2023. Zúčastnili sa ho: Jozef Ridzoň (SOS/BirdLife), Maťa Paulíková (bez afilliacie,  spolupracujúca expertka AEF ), Boris Maderič (RPS), Zuzana Homolová (Ekotrend Slovakia -  zväz), Táňa Nemcová...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Návrh úprav Nariadení vlády o predaji z dvora č.359 a č.360/2011

zaslaný na Úrad vlády, MP SR a NR SR 16.1.2023

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 21 do 30 z 646