Úvodná stránka

Fórum Organická Ukrajina 2016

8.-12.6.2016viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015 s chybou na register ekologických výrobcov

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dáva žiadateľom, ktorí predložili v roku 2015 žiadosť o poskytnutie podpory formou platby na ekologické poľnohospodárstvo a ktorým bolo doručené oznámenie ...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Terra madre Balkán

V dňoch 2.-5.6.2016 sme sa v albánskej Tirane zúčastnili Terra madre Balkán. Toto stretnutie sa skladalo z verejného trhu, ktorého sa zúčastnili farmári z jednotlivých balkánskych krajín a 1.vedeckej konferencie na Balkáne...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Seminár "Extenzívne pasienkovanie v horských oblastiach"

V dňoch 29.-31.5.2016 sme sa zúčastnili v rumunskej Transylvánii medzinárodného seminára "Extenzívne pasienkovanie v horských oblastiach", ktorý sa zaoberal hlavne znižovaním biodiverzity vplyvom :  intenzívneho...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pracovné stretnutie predsedníctva a dozornej rady

21.-22.5.2016 - Biodynamic Libichavaviac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pracovné stretnutie s IFOAM

27.4.2016viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Konferencia "Označovanie GMO free"

Dňa 25.4.2016 sme sa zúčastnili vo Viedni v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a životného prostredia Rakúska európskej konferencie o štandardizácii pravidiel pre označovanie potravín bez GMO.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Zoznam hnojív, prípravkov a krmív povolených v EPV

Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok, prípravkov na ochranu rastlín a krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe nájdete na : http://www.agroporadenstvo.sk/download.php?open_file=1&fid=409viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Petícia proti pesticídom

22.4.2016viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Konferencia 30 rokov od Černobyľskej tragédie

22.-23.4.2016viac >>

Kategória: Úvodná stránka