Úvodná stránka

Pracovné stretnutie IFOAM/farmárska skupina

V dňoch 1.-2.12.2016 sme sa zúčastnili v nemeckom Mníchove celoeurópskeho pracovného stretnutia IFOAM/farmárska skupina. viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Konferencia Inovácie a podpora farmárov a drobných výrobcov potravín

Termín : 6.12.2016 v čase od 10,00 hod. do 17,00 hod. Miesto konania : Kongresové centrum SPU v Nitre Konferencia sa konala pod záštitou  ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   pani Gabriely...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Sympózium OSN o agroekológii

V dňoch 23.-25.11.2016 sme sa v Budapešti v sídle Ministerstva pôdohospodárstva Maďarska  zúčastnili Sympózia OSN o agroekológii.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Biosummit Praha 2016

V dňoch 14.-15.11.2016 sme sa v Prahe zúčastnili stredoeurópskej konferencie o ekologickom poľnohospodárstve.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Seminár o udržateľnom lesnom hospodárstve

V dňoch 10.-13.11.2016 sme sa v Národnom parku Tara v Srbsku zúčastnili seminára o udržateľnom lesnom hospodárstve.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Seminár Ekologické poľnohospodárstvo – vplyvy pôsobiace na kvalitu a efektívnosť rastlinnej výroby

seminár sa konal 5.12.2016 v Agroinštitúte Nitra viac info nájdete na : http://www.agroinstitut.sk/kalendar-skoleni-detail/?id=710 viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Oznámenie PPA

http://www.apa.sk/aktuality/viac >>

Kategória: Úvodná stránka

do 15.11.2016 zaslať eko certifikát na PPA

NV 75/2015  § 37 Platba podľa § 31 sa poskytne žiadateľovi o platbu v plnej výške, ak žiadateľ o poskytnutie podpory a) dodržiava najnižšie požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín a najnižšie požiadavky...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Súťaž BIOFARMA ROKA 2016

Víťazom súťaže BIOFARMA ROKA 2016 je Pospo s.r.o. Láb. Gratulujeme !viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Konferencia "Potravinová sebestačnosť" - Kluž, Rumunsko

25.-30.10.2016viac >>

Kategória: Úvodná stránka