Úvodná stránka

Seminár Zakládame potravinovú komunitu, Praha, Česko

27.1.2018viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Šťastný nový rok !

PF 2018viac >>

Kategória: Úvodná stránka

20 rokov Zväzu Ekotrend Slovakia

Dňa 15.12.2017 sa v Levoči konala oslava 20 výročia vzniku EKOTREND Slovakia - zväzu ekologického poľnohospodárstva.          viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Nový zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

http://mpsr.sk/index.php?navID=1&id=12265 viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Získavanie informácií o podporách z PPA - Manuál pre žiadateľa

Pôdohospodárska platobná agentúra pre urýchlenie a uľahčenie komunikácie žiadateľov s PPA pripravila krátky manuál s návodom ako získavať informácie o podporách z PPA rýchlejšie...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

BIOCERTIFIKÁT

15.11.2017 je posledný deň na doloženie BIO certifikátu na príslušné regionálne pracovisko PPA - možno zaslať aj mailom ako scan.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Zmeny v podmienkach oprávnenosti na platbu za greening – oblasti ekologického záujmu od roku 2018

Zverejnenie textu na web stránke MPaRV SR v nasledovných odkazoch: http://www.mpsr.sk/ http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1 Názov: Zmeny v podmienkach oprávnenosti na platbu za greening –...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Podpora novele zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva a Gazdovská obroda podporujú navrhovanú novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorú pripravilo...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Zasadnutie predsedníctva Zväzu

Po skončení celoslovenskej konferencie sa dňa 28.9.2017 konalo zasadnutie predsedníctva Zväzu. viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 101 do 110 z 500