Úvodná stránka

Pracovné stretnutie s ministrom pôdohospodárstva SR

Dňa 12.5.2021 sme sa spolu so zástupcami IPIF (Iniciatíva poľnohospodárov) a ASYF (Združenie mladých farmárov na Slovensku) zúčastnili v Bratislave na pracovnom stretnutí s p. ministrom Jánom Mičovským. Stretnutia sa ďalej...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Online tréning fenotypizácie rastlín-ECOBREED

24.-25.5.2021viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pracovné stretnutie na bio-dynamickej farme

Dňa 15.5.2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na farme BIODYNAMIC v Libichave. Pomáhali sme pri príprave bio-dynamických preparátov. Veľmi pekne ďakujeme za úžasné občerstvenie, tešíme sa na ďalšie stretnutie !viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pripomienky k verejnej výzve 6.3

Pripomienkovali sme verejnú výzvu 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov Programu rozvoja vidieka  SR 2014 - 2020viac >>

Kategória: Úvodná stránka

List predsedovi parlamentu SR

Dňa 28.4.2021 sme zaslali list predsedovi parlamentu ohľadom aktuálnej situácie v poľovníctve.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku... https://www.slov-lex.sk/<wbr />pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/<wbr />151/vyhlasene_znenie.htmlviac >>

Kategória: Úvodná stránka

Webinár "Ekologická poľnohospodárska výroba v prechodnom období 2021-2022 v rámci PRV 2014 - 2020"

24.3.2021 od 8:45 video z webinára : https://www.youtube.com/watch?v=_-HY_jSzV3I viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Kluby mladých farmárov

22.3.2021 - voda 23.3.2021 - pôda 25.3.2021 - predaj z dvora 26.3.2021 - investícieviac >>

Kategória: Úvodná stránka

Rastliny od farmárov infúziu nepotrebujú, ekofarmy by mali byť poľnohospodárskym normálom

https:www.euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/rastliny-od-farmarov-infuziu-nepotrebuju-ekofarmy-by-mali-byt-polnohospodarskym-normalom viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 11 do 20 z 500