Úvodná stránka

8.2.2024 Dežerice - Seminár "Zdravá pôda - ako hospodáriť ekologicky"

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne informačno-poradenské pracovisko Trenčín organizoval odborný seminár: "Zdravá pôda - ako hospodáriť ekologicky", ktorý sa uskutočnil dňa  08. 02. 2024 (štvrtok)...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

1.2.2024 Sobotište - Seminár „ CIROK – pestovanie, silážovanie a kŕmenie“

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne pracovisko IZPI v Trnave organizvali seminár na tému: „ CIROK – pestovanie, silážovanie a kŕmenie“, ktorý sa uskutočnil dňa  01. 02.2024 (štvrtok) o 09:00 hod. Miesto...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

31.1.2024 Zvolen - Seminár "Aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022 a Nová SPP – povinnosti farmárov pri predkladaní žiadostí o priame platby"

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne informačno-poradenské pracovisko Zvolen organizovala dňa 31.01.2024 informačný seminár: "Aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022 a Nová SPP – povinnosti farmárov pri...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

29.1.2024 - pracovné stretnutie na MPaRV SR

Zúčastnili  sme sa na MPaRV SR na pracovnom stretnutí ohľadom prípravy 2. modifikácie Strategického plánu SPP vo vzťahu k podpore formou celofarmovej eko-schémy a k podpore na zlepšenie životných podmienok zvierat...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pracovné stretnutie na MPaRV SR 1/2024

16.1.2024 sme boli na MPaRV SR. Témami stretnutia boli - Štátna veterinárne a potravinová správa SR, samonálety a poradenstvo. Veríme, že toto stretnutie s novým vedením nášho ministerstva bude začiatok ústretovej spolupráce. viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Výjazdové zasadnutie predsedníctva a dozornej rady

V dňoch 12.-14.1.2024 bolo na samozásobiteľskej ekofarme Odorica pri Levoči výjazdové zasadnutie predsedníctva a dozornej rady Zväzu. Okrem iného sme nastavili plán aktivít Zväzu na rok 2024 a zaktualizovali návrh legislatívnych...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Povinnosť oznámiť sumárne údaje o nájomnom na okresné úrady do 31.1.2024 podľa vyhlášky 172/2018 Z.z.

Upozornenie ! Povinnosť pre všetkých, ktorí si prenajímajú pôdu! Do 31.1.2024 sa poľnohospodárom ukladá povinnosť poskytnúť informácie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom podľa katastrálnych území Okresnému úradu - Pozemkový a...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Prajeme vám šťastný nový rok 2024 !

Tak ako starý rok padá,  nech do vašich sŕdc šťastie sadá. Zabudnite na bolesť a starosti, prežite ďalší rok v šťastí a radosti !viac >>

Kategória: Úvodná stránka

16.12.2023 - Slávnosť zimného slnovratu 23

Aktívne sme sa zúčastnili na Slávnosť zimného slnovratu 23 v Detve-Piešti.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

8.12.2023 - Zasadnutie a výročná členská schôdza Asociácie výrobcov organických hnojív

Zúčastnili sme sa zasadnutia a výročnej členskej schôdze Asociácie výrobcov organických hnojív (AVOH) v hoteli Bystrina v Demänovskej doline.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 11 do 20 z 701