Úvodná stránka

25.8.2022 - pracovné stretnutie na na ÚKSÚPe a MPaRV SR

1/ dopoludnia sme mali pracovné stretnutie s p. riaditeľkou Páleníkovou 2/ popoludní sme sa zúčastnili prezenčne aj online stretnutia, na ktorom bol prezentovaný návrh riešenia registra užívacích vzťahov k pôde.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

18.-21.8.2022 - Agrokomplex Nitra

Naše združenie Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva sa zúčastnilo na tohtoročnej výstave vlastnou expozíciou. Boli sme v pavilóne M3 a prezentovali sme sa aj prednáškami - príloha. Záznamy z prednášok a...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Dotazník pre poľnohospodárov a MSP

Dotazník pre poľnohospodárov a MSP (google.com)viac >>

Kategória: Úvodná stránka

14.8.2022 - Deň otvorených dverí - samozásobiteľská farma Odorica Levoča

Stretnutia sa zúčastnilo 42 záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo. viac >>

Kategória: Úvodná stránka

13.8.2022 - Trh prvovýrobcov - Dominikánske námestie Košice

Prvovýrobcovia označení logom PREDAJ Z DVORA ponúkali svoj tovar. viac >>

Kategória: Úvodná stránka

MPaRV srort spúšťa monitoring škôd spôsobených zverou poľnohospodárom

Link pre vyplnenie dotazníka, vrátane vysvetliviek: https://www.mpsr.sk/aktualne/hlasenie-skod-zverou-na-polnohospodarskej-pode/17971/viac >>

Kategória: Úvodná stránka

12.8.2022 - konečný termín na podanie 2.žiadosti z prvej výzvy "mladý farmár"

POZOR ! Blíži sa konečný termín pre podávanie žiadostí o druhú platbu z prvej výzvy "mladý farmár". Je potrebné tak urobiť do 12.8.2022 ! viac >>

Kategória: Úvodná stránka

6.8.2022 - Seminár Ovocinárstvo na Slovensku, Obeckov-Lamice

viac info 6.8.2022 Ovocinárstvo na Slovensku - Aktuálne informácie - Národná sieť rozvoja vidieka SR (nsrv.sk)viac >>

Kategória: Úvodná stránka

4.8.2022 - Dialóg o vode a pôde

Zúčastnili sme sa online pracovného stretnutia „Dialóg o vode a pôde I“ , ktoré inicioval štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ing. Martin Kováč.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

29.7.2022 - Seminár Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe a permakultúrna záhrada od Apo Z, Brezno

29.7.2022 sme sa aktívne zúčastnili seminára Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe a permakultúrna záhrada od A po Z, ktorý organizovala Národná sieť rozvoja vidieka - regionálna anténa pre banskobystrický...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 11 do 20 z 598