Výročná správy 2016

Výročná správa za rok 2016

 

EKOTREND - zväz ekologického poľnohospodárstva je mimovládna, nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje 142 členov - pestovateľov, spracovateľov, výrobcov, odborníkov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný život.

 

OBSAH :

-      štruktúra členskej základne

-      projekty

-      pracovné stretnutia členov Zväzu

-      propagácia členov a ich výrobkov

-      zastupovanie členov Zväzu

-      zahraničná spolupráca

-      partnerské organizácie

-      orgány zväzu

 

Štruktúra členskej základne

 

Členmi sú poľnohospodári, poľnohospodárske družstvá, jednotlivci, školy, MVO.

 

Projekty

 

1/ Zájazd na BioFach Norimberg 2016 / 10.12.2.2016 Norimberg, Nemecko

Zájazdu sa zúčastnilo 24 farmárov.

Počas konania sme okrem celosvetovej výstavy navštívili spracovateľský podnik na obilie pre 200 ekofariem z okolia s následným pracovným obedom s rakúskymi ekofarmármi a v Norimbergu sme absolvovali prehliadku mesta so sprievodkyňou.

2/ 10. európsky ekologický kongres / 4.-6.4.2016 Driebergen, Holandsko

IFOAM tu predstavil svoju víziu do roku 2030, od nás tam bol Miloš Homola.

3/ Konferencia 30 rokov Černobyľskej tragédie/22.-23.4.2016 Kvitka Poloniny, Ukrajina

Konferenciu spoluorganizovala SPU Nitra a sa aktívne sa jej zúčastnilo 8 našich členov.

4/ Konferencia "Označovanie GMO free" / 25.4.2016 Viedeň, Rakúsko

Európska konferencia o štandardizácii pravidiel pre označovanie potravín bez GMO.

5/ Extenzívne pasienkovanie v horských oblastiach / Transylvánia, Rumunsko

Medzinárodného seminára sa zúčastnil Miloš Homola.

6/ Konferencia TERRA Madre Balkán/ 2.-5.6.2016

Konferencia sa zaoberala malými farmármi a remeselnou výrobou potravín, od nás tam bol Miloš Homola.

7/ Fórum Organická Ukrajina / 9.-12.6.2016 Rivne, Ukrajina

Šesť našich členov sa zúčastnilo rokovania i exkurzií na podniky.

8/ Vidiek 21 - projekt CEA Trenčín

Zúčastnili sme sa ako prednášatelia i účastníci jednotlivých aktivít projektu.

9/ Exkurzia do Rakúska / 23.8.2016

Deväť členov Zväzu navštívilo dve farmy : rastlinnú a živočíšnu.

10/ Podpora farmárov a drobných výrobcov postravín / október - november 2016

NPPC-VÚP sme pomáhali pri zabezpečovaní regionálnych seminárov.

11/ Exkurzia na Ukrajinu / 29.9.-2.10.2016 Dolyna, Ukrajina

Počas exkurzie sme navštívili koziu farmu a syráreň, množiteľský ústav, radnicu, interaktívne múzeum a horskú železnicu.

12/ Seminár o udržateľnom poľnohospodrástve / 12.13.10.2016 Ankara, Turecko

Seminár bol pre zástupcov štátnej správy, výskumu a farmárov. Úspešne sme tu  odprezentovali naše aktivity.

13/ Akadémia o SPP / 18.-19.10.2016 Budapešť, Maďarsko

Zúčastnili sme sa Akadémie, témou bola aj zelená infraštruktúra.

14/ Potravinová sebestačnosť / 25.-30.10.2016 Kluž, Rumunsko

Zúčastnili sme sa celosvetovej konferencie, ktorej témami boli : produkcia a spotreba, distribúcia, práca a sociálne podmienky, prírodné zdroje a legislatíva.

15/ Seminár o udržateľnom lesnom hospodárstve / 10.-13.11.2016 Tara, Srbsko

Zúčastnili sme sa tohto seminára, kde sa hovorilo o lesnom poľnohospodárstve - pestovanie plodín medzi stromami.

16/ Biosummit Praha / 14.-15.11.2016 Praha, Česko

Zúčastnili sme sa stredoeurópskej konferencie o ekologickom poľnohospodárstve.

17/ Sympózium OSN o agroekológii / 23.-25.11.2016 Budapešť, Maďarsko

Zúčastnili sme sa tohto sympózia, ktoré sa konalo v sídle Ministerstva pôdohospodárstva Maďarska.

18/ Fórum potravinovej suverenity / 9.12.2016 Praha, Česko

Aktívne sme sa zúčastnili tohto stretnutia.

 

Pracovné stretnutia členov Zväzu

1/ Stretnutie pracovnej skupiny Zväzu Ekotrend / 3.1.2016 Dolná Ždaňa

2/ Valné zhromaždenie Zväzu Ekotrend Slovakia / 10.3.2016 Sládkovičovo

3/ Pracovné stretnutie predsedníctva a dozornej rady / 21.-22.5.2016 Libichava

4/ Zasadnutie predsedníctva a dozornej rady / 22.9.2016 Liptovská Teplička

 

Propagácia členov a ich výrobkov                                                                                                    

1/ Agrokomplex  / 18.-21.8.2016 Nitra

 

2/ Ekologické poľnohospodárstvo ma Slovensku - súčasnosť a perspektíva / 22.9.2016 Liptovská Teplička

Celoslovenskú konferenciu sme organizovali v spolupráci s regionálnou anténou NSRV, zúčastnilo sa jej 80 farmárov.

 

3/ Biojarmok Trenčín / 23.9.2016 CEA Trenčín

Zväz tu odovzdal ocenenie BIOPOTRVINA ROKA 2016 výhercovi Farma Turová.

 

4/ BIOFARMA ROKA 2016 - súťaž

Víťazom súťaže BIOFARMA ROKA 2016 sa stala spoločnosť Pospo s.r.o. Láb.

 

5/ Inovácie a podpora farmárov a drobných výrobcov potravín / 6.12.2016 Nitra

NPPC-VÚP sme pomáhali pri zabezpečovaní tejto konferencie.

 

Zastupovanie členov zväzu

1/ Pracovné stretnutie na MPaRV SR / 22.1.2016 Bratislava

2/ Pracovné stgretnutie CEJA / 25.-27.2.2016 Kolín nad Rýnom , Nemecko

3/ Pracovné stretnutie so zástupcami IFOAM / 27.4.2016 Bratislava

4/ Pracovné stretnutie s Wrota Karpat Wschodnich / 12.6.2016 Bircza, Poľsko

5/ Pracovné stretnutie s IFOAM / 1.-2.12.2016 Mníchov , Nemecko

 

Zahraničná spolupráca

IFOAM, PRO-BIO  Česká republika, BIO Austria Rakúsko, BIOLAND Nemecko, Wrota Karpat Wschodnich Poľsko

Pertnerské organizácie

SNOPK, OZ CEA, OZ Priatelia zeme-SPZ.  

 

Orgány zväzu

Predsedníctvo zväzu má päť členov, dozorná rada má 3 členov.

Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie.