Výročná správa 2018

Výročná správa za rok 2018

EKOTREND - zväz ekologického poľnohospodárstva je mimovládna, nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje 155 členov - pestovateľov, spracovateľov, výrobcov, odborníkov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný život.

 

OBSAH :

  • štruktúra členskej základne
  • projekty
  • pracovné stretnutia členov Zväzu
  • propagácia členov a ich výrobkov
  • zastupovanie členov Zväzu
  • zahraničná spolupráca
  • partnerské organizácie
  • orgány zväzu

 

Štruktúra členskej základne

 

Členmi sú poľnohospodári, poľnohospodárske družstvá, jednotlivci, školy, MVO.

 

Projekty

1/ Seminár Aktuálne výzvy Programu rozvoja vidieka / 28.1.2018 Hodkovce

22 účastníkov sme informovali o  výzvach 6.3 malý farmár s cieľom napísať si projekt a 6.1 / mladý farmár - krok za krokom a o novele zákona 504/2003 o nájme pozemkov.

2/ Exkurzia na BioFach Norimberg 2018 / 14.-17.2.2018 Norimberg, Nemecko

V spolupráci s Agentúrou pre rozvoja vidieka sme rozganizovali exkurziu, ktorej sa zúčastnilo 35 farmárov.

3/ Výstava AB HOF / 4.3.2018 Wieselburg, Rakúsko

Zúčastnili sme sa výstavy.

4/ Gazdovská obroda / 24.-25..3.2018 Zbojská

Každoročné stretnutie OZ Rodný kruh, kde informujeme o možnostiach predaja z dvora a aktuálnej situácii v podporách pre malých farmárov.

5/ Valné zhromaždenie / 27.3.2018 Sládkovičovo

Každoročné zhodnotenie našej práce a nastavenie činnosti na ďalší rok. Zároveň aj odovzdanie ocenenia Biofarma roka 2017.

6/ Exkurzia na Ukrajinu / 12.-15.4.2018

V rámci projektu Farmers Educa ( v spoluprácio s SPU Nitra) sme sa zúčastnili konferencie a stretli s ukrajinskými farmármi.

7 / Konferencia Šetriný turizmus / 26.-27.4.2018 Trenčín

Aktívna účasť na konferencii.

8 / Exkurzia na biodynamickú farmu / 12.5.2018 Libichava

Zúčastnili sme sa aj pri výrobe biodynamických preparátov na farme Biodynamic v Libichave.

9 / Seminár Prevádzkovateľ potravinárskeh podniku / 29.-30.5.2018 Zvolen

Aktívna účasť na seminári.

10 / Seminár GDPR / 14.6.2018 Fričovce

Aktívna účasť na seminári.

11 / Jedlo nie je odpad / 29.9.2018 Prešov

Zúčastnili sme sa diskusie o tom prečo 69% v našich kontajneroch tvorí potravinový odpad a ako to zmeniť.

12 /Seminár pre začínajúcich ekologických poľnohospodárov / 24.10.2018 Liptovská Telička

Seminára sa zúčastnilo 21 osôb.

13 / Celoslovenská konferenica Ekologická poľnohospodárska výroba na Slovensku / 25.10.2018 Liptovská Teplička

Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia MPa RV SR, ÚKSÚP, kontrolných ekologických organizácií, spolu 41 účastníkov.

14 / Konferencia ICOAS / 7.-9.11.2018 Eisenstadt Rakúsko

Šiestej medzinárodnej konferencie sa za náš Zväz zúčastnil Miloš Homola.

15 / Exkurzia do Rakúska / 28.11.-2.12.2018

Zúčastnili sme sa exkurzie, ktorú organizovala NSRV a bola zameraná na miestny rozvoj.

16 / Deň vlny / 7.12.2018 Kremnické Bane

Akciu zorganizoval náš člen Bioprodukt s.r.o. Kremnické Bane.

17 / Konferencia Podpora miestnej ekonomiky v oblasti poľnohospodrástva a potravinárstva / 13.12.2018 Kežmarok

Aktívne sme a zúčastnili konferencie.

 

Pracovné stretnutia členov Zväzu

1/ Zasadnutie predsedníctva a dozornej rady / 14.3.2018 Mengusovce

2/ Valné zhromaždenie Zväzu Ekotrend Slovakia / 27.3.2018 Sládkovičovo

3/ Zasadnutie predsedníctva a dozornej rady / 1.6.2018 Nitra

4/ Zasadnutie predsedníctva / 13.7.2018 Sklené

5/ Stretnutie pracovnej skupiny - Dožinky / 19.8.2018 Dolná Ždaňa

6/Zasadnutie predsedníctva a dozornej rady / 24.10.2018 Liptovská Teplička

 

Propagácia členov a ich výrobkov                                                                                                    

1/  na všetkých našich aktivitách

2/ pravidelne prispievame do interenetového časopisu Biomesačník

 

Zastupovanie členov zväzu

1/ Pracovné stretnutie so zástupcami SPU, Agroinštitút, ARVI / 11.1.2018 Nitra

2/ Pracovné stretnutie so zástupcami VÚP / 24.1.2018, Modra

3/ Pracovné stretnutie na MPa RV SR / 26.1.2017 Bratislava

4/ Pracivné stretutie s Naturalis SK s.r.o. / 5.3.2018 Bratislava

5/ Pracovné stretnutie so zástupcami SPU / 21.3.2018 Nitra

6/ Pracovné stretnutie na MPa RV SR / 18.9.2018 Bratislava

7/ Pracovné stretnutie EIP / 9.11.2018 Nitra 

Zahraničná spolupráca

IFOAM, PRO-BIO  Česká republika, BIO Austria Rakúsko, BIOLAND Nemecko, Wrota Karpat Wschodnich Poľsko

 

Pertnerské organizácie

SPU Nitra, SNOPK, OZ CEA, OZ Priatelia zeme-SPZ, Agroekofórum  

 

Orgány zväzu

Predsedníctvo zväzu má päť členov, dozorná rada má 3 členov.

Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie.