Predsedníctvo

Predseda zväzu

  • Ing.Maroš Kminiak

Členovia predsedníctva zväzu:

  • Mgr. Miloš Homola
  • Zuzana Homolová
  • Marián Mendl
  • Ing. Ľubomír Pastucha
  • Ing. Lucia Račeková
  • Veronika Volochová
  • Ing. Ľubomír Žák