Poradenstvo

Potrebujete poradiť ?

Pokiaľ ste členom nášho Zväzu volajte na : 053/451 18 62 alebo 0905/580141, 

- ak nie ste našim členom pošlite nám mail na ecotrend@ecotrend.sk , v čo najkratšom čase vám odpovieme,

- osobné poradenstvo v sídle Zväzu pre členov zadarmo, pre nečlenov 10.- eur/hod.

ZMLUVNÍ PORADCOVIA Zväzu EKOTREND SLOVAKIA a ich poradenské produkty :

 Ing. Gergelčíková Terézia,

iget@iget.sk

 ·         Ambulantné poradenstvo zamerané k zdravotnému stavu včelstiev a vybraných oblastí na včelárskej farme

·         Poradenstvo pri zriadení a registrácii prevádzky na spracovanie vlastných produktov na farme

·         Poradenstvo pri príprave projektov a projektových zámerov v oblasti spracovania poľnohospodárskych produktov a výroby potravín

·         Poradenstvo pri spracovaní mlieka na salašoch, malých farmách, rodinných farmách

·         Ekologické poľnohospodárstvo a predaj z dvora

·         Poradenstvo v uplatňovaní ekologizácie poľnohospodárskych postupov na poľnohospodárskej pôde

 

prof. Ing., CSc. Kováčik Peter,

peter.kovacik@uniag.sk

·         Optimalizácia výživy a hnojenia ozimných obilnín na poľnohospodárskom podniku

·         Optimalizácia výživy a hnojenia olejnín na poľnohospodárskom podniku

·         Optimalizácia výživy a hnojenia strukovín na poľnohospodárskom podniku

·         Optimalizácia výživy a hnojenia jarných obilnín na poľnohospodárskom podniku

·         Optimalizácia výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín na farme na základe analýzy pôdy na obsah makro a mikroživín

·         Optimalizácia výživy a hnojenia okopanín na poľnohospodárskom podniku

·         Optimalizácia výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín na základe listovej analýzy rastlín na obsah makro a mikroelementov

·         Bilancia organických látok a plán hnojenia organickými hnojivami

·         Možnosti využitia sekundárnych zdrojov živín v rastlinnej výrobe

·         Úprava agrochemických parametrov pôdy, úprava acidity pôdy

 

prof. Ing, PhD. Lacko-Bartošová Magdaléna, magdalena.lacko-bartosova@uniag.sk

magdalena.lacko-bartosova@uniag.sk

·         Poľnohospodárstvo ústretové k životnému prostrediu v kontexte klimatickej zmeny

·         Poradenstvo v uplatňovaní ekologizácie poľnohospodárskych postupov na poľnohospodárskej pôde

·         Poradenstvo v oblasti ekologickej rastlinnej produkcie

·         Ambulantné poradenstvo pre poľnohospodársky podnik zamerané na dodržiavanie podmienok platieb na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu hlavy VI kapitoly I nariadenia (EU) č. 1307/2013 a udržiavanie poľnohospodárskej plochy uvedené v čl. 4, ods. 1 p

 

doc. Ing., PhD. Týr Štefan, stefan.tyr@gmail.com

stefan.tyr@gmail.com

·         Ambulantné poradenstvo na farme za účelom zníženia zaburinenosti nechemickým a chemickým spôsobom na pôde a v porastoch