Poradenstvo

Potrebujete poradiť ?

Ste

 • aktívny poľnohospodár,
 • obhospodarovateľ lesa alebo
 • podnikateľ podnikajúci vo vidieckych oblastiach, ponúkajúci tovar a/alebo služby na trhu ?

Ak áno, tak môžte dostať bezplatné poradenstvo.

 

Naši poradcovia:

 • Ing. Branislav Ďuriška
 • Ing. Ľubica Forgáčová
 • Ing.Terézia Gergelčíková
 • Prof. Peter Kováčik, PhD.
 • Prof. Magdaléna Lacko-Bartošová, PhD.
 • MVDr. Ján Marton
 • Ing. Ľubomír Pastucha
 • Ing. Lucia Račeková
 • Doc. Štefan Týr, PhD.
 • Ing. Jana Vaverčáková

 

 

 

SPOLUPRACUJÚCI PORADCOVIA Zväzu EKOTREND SLOVAKIA
a ich poradenské produkty :

Ing. Branislav Ďuriška

branislav_duriska@yahoo.com

Poradenské produkty

 Ing. Ľubica Forgáčová

lubicaef@gmail.com

Poradenské produkty

 Ing. Gergelčíková Terézia,

iget@iget.sk

Poradenské produkty

 prof. Ing., CSc. Kováčik Peter,

peter.kovacik@uniag.sk

Poradenské produkty

 prof. Ing, PhD. Lacko-Bartošová Magdaléna,

magdalena.lacko-bartosova@uniag.sk

 

Poradenské produkty

 MVDr.Ján Marton

sqsasro@gmail.com

Poradenské produkty

 Ing.Ľubomír Pastucha

pastucha.lubomir@centrum.sk

Poradenské produkty

 Ing.Lucia Račeková

racekova.lucia@gmail.com

Poradenské produkty

 Ing.Jana Vaverčáková

vajana@pobox.sk

Poradenské produkty

 doc. Ing., PhD. Týr Štefan,

stefan.tyr@gmail.com

Poradenské produkty