O nás

EKOTREND - zväz ekologického poľnohospodárstva je mimovládna, nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje 141 členov - pestovateľov, spracovateľov, výrobcov, odborníkov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný život.

Organizácia vznikla začiatkom roka 1997 rozdelením osem rokov existujúceho zväzu Naturalis na dve nezávislé organizácie :

EKOTREND - asociáciu zameranú na poradenské činnosti v oblasti ekologickej produkcie, spracovania a predaja

NATURALIS - asociáciu s kontrolnou a certifikačnou činnosťou v oblasti ekologického poľnohospodáratva