Literatúra

Ekologické poľnohospodárstvo

- učebnica pre školy a prax, 300 strán, česky, vydané v roku 2005

- normy EÚ, chova a welfare hospodárskych zvierat, ekonomika, marketing, konverzia a príklady z praxe

- cena 10.- eur + poštovné

- aktualizovanú verziu v elektronickej podobe nájdete na :

eagri.cz/public/web/file/410563/EKO_zemedelstvi_2014.pdf

 

 

Výsevné dni 2018

- kalendár konštelácií pre záhradkárov a poľnohospodárov

- práca na záhrade a na poli podľa prírodných kozmických rytmov

- priaznivé dni pre včelárov

cena 3,30.- /ks + 2,70.- poštovné a balné

(česky)