Literatúra

Ekologické poľnohospodárstvo

- učebnica pre školy a prax, 300 strán, česky, vydané v roku 2005

- normy EÚ, chova a welfare hospodárskych zvierat, ekonomika, marketing, konverzia a príklady z praxe

- cena 10.- eur + poštovné

- aktualizovanú verziu v elektronickej podobe nájdete na :

eagri.cz/public/web/file/410563/EKO_zemedelstvi_2014.pdf