GMO

Podporujeme

PETÍCIU ZA ZDRAVÉ POTRAVINY A SLOVENSKO BEZ GENETICKY
MODIFIKOVANÝCH ORGANIZMOV

 

viac info nájdete na : www.vsetkoogmo.sk