Rozdiel oproti konvenčnému

V druhej polovici 20. storočia nastal v poľnohospodárstve rozmach chemických hnojív a preparátov na ošetrovanie plodín. Po čase sa ukázalo, že to nie je únosná cesta pre ekosystémy na Zemi. Snáď najznámejší je problém DDT, ktorý ešte aj v súčasnosti nepriaznivo ovplivňuje život v svetových moriach. Na zamedzenie týchto škodlivých vplyvov sa ponúka niekoľko alternatív. Jednou sú geneticky modifikované organizmi, avšak aj tu sa vynára niekoľko závažných rizík, pre ktoré sú stále odmietané. Taktiež genetické upravenie všetkých pestovaných plodín je časovo veľmi zdĺhavé a takmer nemožné.

Najschodnejšou a prespektívne najvhodnejšou cestou sa javí ekologické poľnohospodárstvo. Predovšetkým zameraním sa na preventívne opatrenia, špeciálne pestovateľské a chovateľské postupy, ktoré zamedzujú poškodzovaniu a devastácii životného prostredia a tým výrazne obmedzujú riziko havárií a katastrof v životnom prostredí, od ktorého sme všetci závislí.

Pestovanie rastlín i chov zvierat plne rešpektuje ekologickú únosnosť jednotlivých oblastí, dôraz sa kladie na stabilizáciu a ochranu biotopov.

Vylúčením syntetických hnojív, pesticídov, farmaceutík, genetických manipulácií (je však nesmierne obtiažne posúdiť, ktorý zásah je alebo nie je genetická manipulácia) a dalších postupov ekologické poľnohospodárstvo zabezpečuje zdraviu prospešné potraviny.