História na Slovensku

Vznik a vývoj sa datuje od počiatku 90tych rokov, kedy vznikli prvé ekofarmy, ktoré začali hospodáriť podľa pravidiel organického poľnohospodárstva platné pre územie Slovenskej republiky. Norma bola vydaná Ministerstvom pôdohospodárstva SR podľa základných princípov a pravidiel ekologického poľnohospodárstva deklarovaných medzinárodnou organizáciou IFOAM.

Od vzniku prvotných ekologicky hospodáriacich fariem zaradených do systému EP uplynulo 20 rokov a v súčasnosti ( k 31.12.2017) Ústredný kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky registruje do 500 subjektov v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby. Celková výmera činí 197 tis. ha poľnohospodárskej pôdy, čo predstavuje cca 9 % poľnohospodárskej pôdy SR.