Čo sa nesmie

 • používanie syntetických hnojív, herbicídov, pesticídov, regulátorov rastu, desikantov a iných chemických látok
 • aplikovať hnojovicu na voľnú pôdu s výnimkou predsejbového termínu a aplikovať hnojovicu a močovku na zamrznutú pôdu,
 • používanie osevných postupov, ktoré predpokladajú vstupy rýchlo rozpustných priemyselných hnojív a chemických prípravkov na ochranu rastlín, pestovanie plodín v monokultúrach,
 • podávanie liekov zdravým zvieratám, ako i paušálne podávanie profylaktických prípravkov,
 • celoročné ako aj roštové ustajnenie hovädzieho dobytka, bezpodstieľkové spôsoby, príp. spôsoby ustajnenia dobytka s úsporným podstieľaním,
 • uplatnovanie klietkových technológií s obmedzeným pohybom zvierat, spôsoby chovu s trvalým pobytom zvierat v uzavretých priestoroch bez možnosti pobytu vo výbehoch alebo pastvy,
 • rutinné a paušálne pridávanie minerálnych prípravkov, vitamínových preparátov a iných aditív ako napr. stimulátory rastu, antikokcidiká, syntetické schutňovadlá, farbivá,
 • používať na skrmovanie akékoľvek produkty od zvierat ošetrovaných antibiotikami v priebehu liečby a počas ochrannej doby,
 • pridávať do krmiva trus, hnoj, nekrmovinové prísady (napr. zeolity), podstieľku z chovov hydiny, močovinu, rybiu múčku a rybie produkty prežúvavcom,
 • balenie sušeného ovocia, zeleniny, ovocných a zeleninových štiav, džemov, nátierok, mäsa a mlieka do plastov (okrem polyetylénu).
 • balenie syra a mliečnych výrobkov do hliníkových fólií,
 • používanie regulátorov rastu, fungicídov, insekticídov, inhibítorov klíčenia, chemických fumigantov alebo pesticídov na skladovaných produktoch,
 • používanie všetkých syntetických konzervačných látok, farbív, ochucovadiel, emulgátorov a dalších syntetických látok (pravdepodobne najdôležitejší dôvod, prečo sú produkty z EP vyhľadávané širšou verejnosťou),
 • Vylúčením syntetických hnojív, pesticídov, farmaceutík, genetických manipulácií a dalších postupov ekologické poľnohospodárstvo zabezpečuje zdraviu prospešné potraviny.
 • Úplné informácie sú uvedené vo Výnose MP SR