Čo je to

Ekologické poľnohospodárstvo (EP) je systém priaznivý voči životnému prostrediu, ktorého cieľom je trvalo udržatelný agroekosystém, ktorý využíva predovšetkým miestne a obnoviteľné zdroje, ekologicky šetrné technológie a postupy, ktoré minimalizujú poškodzovanie životného prostredia.

 

Systém je chápaný ako jednotný a živý organizmus, príkladom mu je príroda, s ktorou hospodár harmonicky spolupracuje a rešpektuje jej prirodzené zákonitosti a limity. Človek je súčasťou prírody, nesie etickú a spoločenskú zodpovednosť za šetrné využitie krajiny a jej ochranu.

 

Ekologické poľnohospodárstvo zahŕňa všetky varianty poľnohospodárskych systémov, ktoré ekologicky, sociálne a ekonomicky podporujú organickú produkciu potravín a materiálov. Medzi najrozšírenejšie patria dynamické, biologicko-dynamické, biologické, trvalo udržateľné, známe sú mnohé ďalšie.

 

Všetky tieto systémy považujú za klúč k úspešnej produkcii trvalé zabezpečenie prirodzenej úrodnosti pôdy. Rešpektovaním prirodzených možností rastlín, zvierat a ekosystémov sa optimalizujú podmienky pre kvalitu vo všetkých aspektoch poľnohospodárstva a životného prostredia. Ekologické poľnohospodárstvo dramaticky znižuje reziduálnu zátaž pochádzajúcu z používania chemicko-syntetických hnojív, pesticídov a farmaceutík. Naviac v spolupráci s prírodnými zákonitosťami umožňuje zvyšovať súčasne pôdnu úrodnosť aj odolnosť voči ochoreniam a škodcom.