Ako sa stať ekofarmárom

Prvým predpokladom je vlastníctvo alebo prenájom pôdy v lokalite, ktorá sa nachádza mimo území zaťažených ťažkým a chemickým priemyslom.

Treba si zodpovedať otázky prečo chcem ekologicky hospodáriť, čo chcem hospodárením dosiahnuť a ako sa prepracovať k cieľu.

Začať ekologicky hospodáriť vyžaduje množstvo informácií, vedomostí, síl, invencie a trpezlivosti.

Po analýze vlastných možností nasleduje zvyčajne takýto postup:

  • zaregistrovať sa na Ústrednom kontrolnom skúšobnom ústave poľnohospodárskom ( www.uksup.sk)