Označovanie

Ako bioprodukt možno označovať len také rastlinné a živočíšne výrobky, na ktoré bolo vydané osvedčenie o ekologickom pôvode bioproduktu.

Ako biopotravinu možno označovať len také potraviny, na ktoré bolo vydané osvedčenie biopotraviny.

Na základe certifikátu sa musia bioprodukty označiť:

  • logom:
      Logo bioproduktov
  • slovami „vyprodukovaný v ekologickom poľnohospodárstve“,
  • číselným kódom certifikačného orgánu. 
  • nepovinne textom "bio" alebo "eko",