Čo su bioprodukty

Bioprodukty

 

sú rastlinné a živočíšne výrobky vyrobené systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby. Spĺňajú všetky predpisy zákona o EP a výnosu MP SR, podrobujú sa pravidelnej kontrole na každom stupni. Bioproduktom je napr. dopestované obilie, zelenina, doplnkové potraviny, krmivá,ďalej vychované zvieratá ako kurčatá, ovce ap., ale i vajcia ekologických sliepok.

 

Biopotraviny

sú potraviny, ktoré sú vyrobené výhradne z bioproduktov pri použití len zákonom povolených zložiek, prídavných látok a materiálov. Obsahujú však najmenej 95 % zložiek potravín pochádzajúcich z bioproduktov s osvedčením o ekologickom pôvode.

 

Biopotraviny sú napr. čaje, müsli, cestoviny, chlieb, pečivo, šaláty, hotové jedlá...

V skutočnosti to znamená, že ekologické produkty a výrobky musia vyhovovať všetkým, všeobecne platným hygienickým a potravinárskym normám pre bežné potraviny a naviac, musia dodržiavať pravidlá pre ekologické poľnohospodárstvo.