Zoznam členov

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s.

Adresa:Prievidzká 53, 972 01 Bojnice
Telefón:
Mobil:
Fax:
Web adresa:www.vuood.sk
e-mail:maroskminiak@gmail.com
Kontaktná osoba:
Komunikácia:
Činnosť:
Členstvo:
Všetci členovia