Zoznam členov

Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany

Adresa:Brezová 2, 92177 Pieštany
Telefón:033/762 56 95
Mobil:
Fax:033/762 15 16
Web adresa:www.szaspn.sk
e-mail:szaspn@svspn.sk
Kontaktná osoba:Ing. Eva Stručková
Komunikácia:slovensky
Činnosť:škola, MVO
Členstvo:plné
Všetci členovia