Zoznam členov

Ranč na Zlatej hore

Adresa:082 73 Krásna Lúka 167, okr.Sabinov
Telefón:0905/ 922 936
Mobil:
Fax:
Web adresa:
e-mail:
Kontaktná osoba:Štefan Bujnák
Komunikácia:slovensky
Činnosť:mladý hovädzí dobytok, jatočný hovädzí dobytok
Členstvo:plné
Všetci členovia