Zoznam členov

PPD Liptovská Teplička

Adresa:PPD, 059 40 Liptovská Teplička
Telefón:052/7893241
Mobil:0905/414 250
Fax:052/7893242
Web adresa:
e-mail:ppdteplicka@orangemail.sk
Kontaktná osoba:Anna Glejdurová
Komunikácia:slovensky
Činnosť:živočíšna výroba rastlinná výroba agroturistika
Členstvo:plné
Všetci členovia