Zoznam členov

POD Radola

Adresa:023 36 Radola
Telefón:041/4213238
Mobil:0903/522 658
Fax:041/4213595
Web adresa:
e-mail:podradola@stonline.sk
Kontaktná osoba:Ing. Karol Polácek
Komunikácia:slovensky
Činnosť:živočíšna výroba-ovcí syr, kravská hrudka, parený syr, korbáčiky, bryndza
Členstvo:plné
Všetci členovia