Zoznam členov

PD Poriadie

Adresa:M.R.Štefánika 517/23, 907 01 Myjava
Telefón:034/6212374
Mobil:0903/729 776
Fax:034/6212364
Web adresa:
e-mail:pdporiadie@stonline.sk
Kontaktná osoba:Ing. Sabaková
Komunikácia:slovensky, anglicky
Činnosť:rastlinná výroba živočíšna výroba
Členstvo:plné
Všetci členovia