Zoznam členov

ORGANIX, s.r.o.

Adresa:Rastislavova 1067/323, 951 41 Lužianky
Telefón:
Mobil:0915/425915, 0915 997 156
Fax:037/6566689
Web adresa:www.organix.sk
e-mail:organix.nitra@gmail.com
Kontaktná osoba:Beáta Czaková
Komunikácia:slovensky
Činnosť:ekologické hnojivo "orgaNix"- tekuté dusíkaté hnojivo vyrobené enzymatickým rozkladom organického materiálu, nepáchne a je sirupovitej konzistencie
Členstvo:plné
Všetci členovia