Zoznam členov

IGET s.r.o.

Adresa:Sabinovská 32, 082 71 Lipany
Telefón:0905/923393
Mobil:
Fax:051/4893931
Web adresa:www.iget.sk
e-mail:iget@szm.sk
Kontaktná osoba:Ing. Terézia Gergelčíková
Komunikácia:slovensky
Činnosť:mliečne výrobky - ovčie syry, jogurty, žinčica Biopotravina roka 2008 Biofarma roka 2009
Členstvo:plné
Všetci členovia