Zoznam členov

HUMAC s.r.o.

Adresa:Werferova 1, Košice
Telefón:0910 749 403
Mobil:
Fax:
Web adresa:www.humac.sk
e-mail:humac@humac.sk
Kontaktná osoba:Martina Orlovská
Komunikácia:komunikácia v angličtine Peter Bujňák +421 944 009 385 export@humac.sk
Činnosť:Zaoberáme sa možnosťami využitia humínových kyselín pre ozdravenie potravinového reťazca a harmonizáciu ekosystému. Vo svojom portfóliu máme produkty pre pôdu, rastliny, zvieratá i životné prostredie. Všetky výrobky sú 100% prírodného pôvodu bez akýchkoľvek chemických úprav vhodné na použitie v ekologickom poľnohospodárstve.
Členstvo:plné
Všetci členovia