Zoznam členov

CEA

Adresa:Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
Telefón:032/64 00 400
Mobil:0905/469 707
Fax:032/64 00 400
Web adresa:www.cea.sk
e-mail:cea@changenet.sk
Kontaktná osoba:Richard Medal
Komunikácia:slovensky
Činnosť:MVO
Členstvo:plné
Všetci členovia