Zoznam členov

BLAUMONT, s.r.o.

Adresa:Brunské 471, 053 21 Markušovce
Telefón:053/4498101
Mobil:
Fax:053/4298971
Web adresa:
e-mail:blaumont@stonline.sk
Kontaktná osoba:Ing.Jozef Bujňák
Komunikácia:slovensky
Činnosť:ovce, hovädzí dobytok, obilie - jačmeň, pšenica
Členstvo:plné
Všetci členovia