Zoznam členov

bcc biocomerc spol. s r.o.

Adresa:Paulinska 20, P.O.Box 48, 917 01 Trnava
Telefón:
Mobil:+421 (0) 905 509 670
Fax:
Web adresa:www.hnojivo.sk
e-mail:bcc@centrum.sk
Kontaktná osoba:Ditz Zoja
Komunikácia:
Činnosť:ekologické a BIO hnojivo "bi-omin" - je tekuté organické kvapalné hnojivo vyrobené výluhu liečivých rastlinný ich fermentáciou obsahuje organický N,P,K aj mikroelementy. "bi-onat organics" je ekologické organické kvapalné hnojivo vyrobené z liečivých rastlin ich fermentácie mešane v kombinacie melasy - cukrovej repy. Obsahuje organický N,P,K, bielkoviny, amino dusik, aminokyselin, kyselina mliečna, cukry-saharoza,obsah vitaminov.
Členstvo:
Všetci členovia