Správa

Videodebata : Lokálne riešenia pre zdravú komunitu, alebo mysli globálne, konaj lokálne

03.02.19 21:03
Kategória: Úvodná stránka

Aktívne sme sa zúčastnili projektu, ktorý realizovala Komunitná nadácia Bardejov. Cieľom projektu je:Aby ľudia na miestnej úrovni poznali globálne problémy ohrozujúce našuplanétu a teda priamo, či nepriamo aj ich. Cítili spoluzodpovednosť za tentostav a svojím vlastným úsilím I vlastnými prostriedkami sa snažili pozitívnemeniť túto nepriaznivú situáciu už vo svojej komunite, meste, regióne.

https://www.youtube.com/watch?v=JzKQyM-8t0o&feature=youtu.be