Správa

Stretnutie EIP-AGRI 22.-23.6.2022 v Toscana/Taliansko

04.04.22 21:47
Kategória: Aktuality

Ak máte záujem zúčastniť sa :

EIP-AGRI Workshop Conversion to organic farming | EIP-AGRI (europa.eu)

okamžite kontaktujte Zväz. Prihlášky treba zaslať do 11.4.2022.