Správa

Rozvojom ľudského kapitálu, zlepšujeme kvalitu života na vidieku

08.09.21 21:00
Kategória: Aktuality

projekt

Obsah vzdelávania

Modul 1: Základy problematiky vidieckeho cestovného ruchu

Modul 2: Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu

Modul 3: Obnoviteľné zdroje energií vo vidieckom cestovnom ruchu

Modul 4: Regionálny produkt a predaj z dvora ako doplnková služba vo vidieckom cestovnom ruchu

viac info na :

https://zrrno.sk/wp-content/uploads/AVP-Vidiecky-cestovny%CC%81-ruch.pdf