Správa

Plán činnosti na rok 2021

01.04.21 17:56
Kategória: Aktuality

                - mesačné vydávanie Ekobežníka

 

                - týždenné online zasadnutia predsedníctva

 

                január / online stretnutie AZPS

 

                február / online stretnutie s ministrom pôdohospodárstva

 

                marec / webinár "EPV v prechodnom období 2021-2022"

                             online valné zhromaždenie

 

                apríl /  výstupy z pracovných skupín k novej SPP

 

                máj / biodynamická farma Biodynamic Libichava

 

                jún / REKOtrend

 

                júl / ekotábory (Odorica,...)

 

                august / Guláš Odorica

 

                september / dožinky

 

                október / web konferenica EPV

 

                november / kalendár Zväzu 2022

 

                december / PF 2022